Veelgestelde vragen

Wanneer kan er met de bouw begonnen worden?

De start bouw is afhankelijk van de snelheid van het doorlopen van de benodigde procedures (vergunningen, financiering, ontwerp, etc). Het is wel de bedoeling dat er na afgifte van de bouwvergunning uiterlijk binnen een half jaar gestart wordt met de bouw.